Днес, 10 декември, е Световният ден на Човешките Права

Сподели

Денят на правата на човека се отбелязва всяка година на 10 декември – денят, когато Общото събрание на ООН прие през 1948 г. Всеобщата декларация за правата на човека (UDHR). UDHR е ключов документ, който прокламира неотменимите права, на които всеки има право като човек – независимо от раса, цвят на кожата, религия, пол, език, политическо или друго мнение, национален или социален произход, собственост, раждане или друг статус. Предлага се на повече от 500 езика и е най-превежданият документ в света.