Сподели


Определен е по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан.

Фокусът за опазване на околната среда през 2021 г. защитава поне 30% от нашата синя планета за здравословен океан и климат.

Снимка Pixabay