Четвъртата Неделя на месец Ноември, е Световният ден на Аурата

Сподели

Терминът аура е от 19 век. Според езотериката аурата е е цветовото излъчване около човек. Идеята произхожда от източните практики, философия и религии.

Аурата има различен цвят и също така се променя при различните емоции. Също така се приема, че тя променя своята големина, цвят и сила на излъчване при просветлените хора,