Днес, 16 февруари, е узаконена първата българска фабрика

Сподели

Първата българска фабрика е основана в Сливен, узаконена е с султански ферман през на 16 февруари 1834 г. от Добри Желязков, известен като Фабрикаджията.

Махмуд II отпуснал и два милиона гроша, а Добри Желязков участвал с познания, опит, труд и 80 000 гроша.

От Русия били внесени една част от необходимите машини, а други били изработени на място по образците, които Желязков вече притежавал. Фабриката заработила още същата година, а на следващата султанът отпуснал още 56 000 гроша за модернизиране на производството.

Фабриката заработила и от становете й излизали аби, шаяци и сукна. В началото са работили 80 души от България и Моравия. По-късно Добри Желязков построил още две фабрики в родния си град.

Фабриката работи цели 60 години като дава препитание на цели семейства и служи за начало и образец българската индустрия.

Фабриката днес.

Фабриката преди.