Днес, 18 март, България Влиза в НАТО

Сподели

През 2004 г. с 226 гласа – ЗА и 4 гласа – ПРОТИВ 39-то Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия договор.

Официално България става член на НАТО от 29 март 2004 г.

Членството на България в НАТО се поставя за първи път като политически въпрос на 23 юни 1990 г., когато Соломон Паси внася в парламента предложение за присъединяване към Северноатлантическия договор.

След по-малко от месец – на 13 юли 1990 г., с Декларация на Министерството на външните работи Република България приема поканата за установяване на редовни дипломатически връзки с НАТО, отправена в Лондонската декларация на държавните и правителствени ръководители на Алианса от 6 юли 1990 г.