Днес, 30 януари 1856 г., отваря врати първото в света читалище в Свищов

Сподели

На 30 януари 1856 г. в дома на възрожденеца Димитър Начович в Свищов се полагат основите на първото по рода си духовно средище, просъществувало до наши дни.

Инициативата е на будните българи Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович, които „воспалени от родолюбието си определиха по възможности да пожертвува всякий от онаго дара, от когото Бог им подарил, за да поставят едно Българско читалище…“

Основателите дарили на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ щедро 800 книги и 4 800 златни гроша. Поканили и други младежи и след свиканото общоградско събрание за основаване, членовете внесли за читалището общо 37 000 гроша.

„Да се създаде градска библиотека, в която да се набавят книги, вестници и списания на български, руски, френски, немски, румънски, сръбски и гръцки езици“, започва учредителния протокол на читалището.

Първите цели на читалището били:

  • да създаде градска библиотека;
  • да събира стари ръкописи на пергамент и хартия;
  • да подкрепя способни младежи,
  • да добият по-високо образование в чужбина;
  • да подпомага български книжовници да печатат свои трудове и преводи.

Кирил Аврамов е роден на 10 февруари 1850 г. Контактувал с европейски търговци, добил опитност и се издигнал културно с широк мироглед, той става просветен търговец. През 1879 г. встъпил в брак с Еленка Димитрова Караначева, с която преживял щастлив съпружески живот. След смъртта й през 1901 г., започнал да мисли как да постъпи с материалното си състояние.

Подарил на Съборната църква, още докато съпругата му била жива, скъпи икони, ценни църковни украшения, завеси и др. На 22 март 1904 г. взема решение да подари на Общината в Свищов цялото си материално състояние за построяване на сграда на театър и читалище в града.

Затова и читалището днес носи името „Кирил и Еленка Д. Аврамови“.

Източник desant.net

Снимка: сп. Читалища