Днес, 7 декември, е Международен ден на гражданската авиация

Сподели

През 1996 г. Общото събрание на ООН обяви, че 7 декември трябва да бъде признат за Международният ден на гражданската авиация. 

Денят се отбелязва от Международната организация за гражданска авиация от 7 декември 1994 г., 50-годишнината от подписването на Конвенцията за международната гражданска авиация . Целта на деня е да се признае значението на авиацията, особено на международните въздушни пътувания, за социалното и икономическото развитиена света. Целта на Международния ден на гражданската авиация е да помогне за генерирането и засилването на осведомеността в световен мащаб за значението на международното гражданско въздухоплаване за социалното и икономическото развитие на държавите и за уникалната роля на ICAO в подпомагането на държавите да си сътрудничат и да реализират наистина глобален бърз транзит мрежа в услуга на цялото човечество. Тъй като ООН и световните държави вече приеха Програма 2030 и започнаха нова ера в глобалното устойчиво развитие, значението на авиацията като двигател на глобалната свързаност никога не е било по-подходящо за целите на Чикагската конвенция да се разглеждат международните полети като основен фактор за глобалния мир и просперитет.