Фалшивата Таблица на Менделеев, която използваме и познаваме днес?

Сподели

Най-голямото престъпление в науката,

за последните 150 години е фалшифицирането на Менделеевата Таблица. Не става дума за подмяна или промяна на химичните елементи, а за умишленото пропускане на един много важен, наречен ефир или етер.

Той е най-малката съставна част от всички други елементи, по-малък от молекулите и част от основата от, която произлизат атомите. Самият оригинал на периодичната система руският учен публикува през 1905 г. в учебника „Основи на химията”. Там в нулева група наред с познатите ни инертни газове – хелий, неон, криптон и ксенон, Менделеев поставя и ефира.

Нарича го нютоний в чест на великия Исак Нютон. Точно той твърдял, че: „цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да било.” Менделеев също смята, че ефирът е свързващата част на химията и физиката и основен градивен елемент.

След смъртта му „Периодичния закон” бива умишлено „редактиран” от световната академична наука. Премахването на ефира налага и промяната, при която инертните газове се обединяват с елементите от осмата група и таблицата придобива вида, в който се изучава сега. Заличаването на нютоний дава възможност на Айнщайн, заимствайки идеите на Анри Пуанкаре, да създаде и да наложи теория на относителността. Физиците се отказват от понятието „ефир” и признават електромагнитното поле като самодостатъчен обект, който не се нуждае от допълнителен носител. С приемането на тази теза учените дават приоритет и водеща роля на материята. Така се изключва връзката между явен и неявен ред и хората на науката започват да разглеждат единствено и само „явната“ материална субстанция. От гледна точка на цялото това е само половинчато разбиране.

За последен път истинската таблица е видяла бял свят през 1906 година в учебника „Основи на Химията“ и цели 96 години по-късно възркъства от пепелта, благодарение на публикацията на списание ЖРФМ на Руското Физическо Общество. Главното изкривяване на таблицата е пренасянето на „нулевата група“ в нейния край, вдясно и въвеждането на т.нар периоди. Такава на пръв поглед безобидна манипулация логично е обяснима само от съзнателно остраняване на главното звено в откритието на Менделеев.

 „мислено да се доближим до този най-главен, затова и най-бързо движещ се елемент „х“, който според моето виждане може да се смята за етер.

Иска ми се предварително да го нарека нютоний, в чест на безсмъртния Нютон..Задачата за привличането и задачата за цялата енергетика не може да има реално решение без реалното разбиране на етера като световна среда, предаваща енергия на разстояние. Истинското разбиране на етера не може да се постигне като се игнорира неговият химизъм и не се смята той за елеметарно вещество.“

Менделеев също се опитвал, разреждайки въздуха, да достигне до някакъв газ с много малко тегло и така свойствата на обикновените вещества вече няма да припокриват свойствата на етера. В допечатка на учебника „Основи на химията“ на периодичната таблица Менделеев е написал през 1871: „най-лек от всички, милиони пъти е етерът“.

А през 1874 г. в работна тетрадка ученият е още по-категоричен:

„при нулево налягане във въздуха съществува някаква плътност и това е етерът!“. Сега в наши дни академик Алексей Юриевич Золоторев се залавя със задачата да възвърне отново Таблицата на Менделеев, която изучаваме в училище. оригинала на Менделеевата таблица. Неволно има подкрепата на много силен съюзник. Интересно е, че самият Сталин разпорежда ”първородният” вариант на таблицата да се изобрази като стенна мозайка в музея на Ленинград. Това се случва през 1935 г. и там нулевата група е налице. По същото време обаче в учебниците тя е изразяна. –––––-

Тук може да изгледате представяне във видео по интересен начин за това, което не се знае от голяма част от хората.

CHOKO споделя в Youtube канала си и има още много интересни видеа.

Източник CHOKO/ Youtube

Снимки Google