Какво е Егрегор? Как се ражда и как ни управлява?

Сподели
Егрегорът е съвкупност от мислите и чувствата на двама или повече души, които те са имали един към друг в момента на възникването на общността им. Т.е егрегорът се ражда в определен момент. Програмата на егрегора се задава от мислите, а енергията му се подхранва от чувствата и емоциите на създалите го. Действието на егрегора може да се наблюдава и в по-големи групи от хора, каквито са религиозните общества. В момента в който се кръстиш, попадаш под влияние на егрегора на църквата, който е в състояние да те защити от отрицателни влияния. Там може да намериш след това и приятели, хора които да те подкрепят. Но тази подкрепа ще продължиш да получаваш при условие, че спазваш правилата и ритуалите, които са установени в църквата. В момента в който започнеш да се отклоняваш от правилата и каноните, егрегорът ще констатира това и ще „изпрати“ при теб хора, които да се опитат да те „вкарат“ в правия път. Ако упорстваш, егрегорът ще те отхвърли, като оттегли енергийната си подкрепа от тебе. Хората, които до вчера са ти били приятели, изведнъж ще се отдръпнат, ще забравят като че ли за тебе. Егрегорът се захранва с енергия чрез ритуалите. Колкото повече ритуали има в едно общество или семейство, толкова повече енергия се отделя в посока към егрегора и той става по-мощен, по-силен. Егрегорът продължава да функционира, докато има енергия. Когато тя се изчерпи, егрегорът изпада в състояние на летаргичен сън.
Има два начина, по-които човек може да се откъсне от влиянието на един егрегор:
1. да спре да го захранва с енергия
2. да премине под опеката на друг, по-мощен егрегор.
Всеки трябва да избере този егрегор, чиято програма е по-близо до неговата собствена. Как може да се разпознае доколко е силен един егрегор – колкото повече хората в едно общество си приличат, толкова по-силен е егрегора. Влиянието на един егрегор може да подпомага развитието на един човек (или общност), но от един момент нататък започва да бъде спирачка за неговото еволюционно израстване. Затова е добре човек да успее да надрасне влиянието на егрегорите, да не се отъждествява с тях, да успее да открие собствената си програма.
/“Гностичните мистерии на Пистис София“ Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри/
Сега да си помислим какъв е егрегорът на вируса, който ние захранваме всеки един ден? И искаме ли да сме част от него? Изводите оставям да си ги направите сами.
Снимка Thinkstock