Кои са 5 ТОП най-стари сгради в България?

Сподели
  1. Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България, създадено е със Закон на 1 март 1912 г.


2. Най-старото читалище в България е открито в Свищов през 1856 г.

На 30 януари 1856 г. в Свищов е основано първото българско читалище – Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ от Димитър Начович, Христаки Филчов, Емануил Васкидович и Георги Владикин

Читалището е типично българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Обикновено читалищата се състоят от библиотека и клуб по интереси, където се развиват най-различни дейности от любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици, театър, литературни четения, отбелязване на обществено значими събития за града и празници, организиране на конференции и градски събрания.

3. Най-старата църква дори на Балканите се намира в България в мездренското село Царевец

Тази църква р строена през XIII-XIV век. Запазена е до днес, отдавна не е действаща, пазища до днес духовната сила в спомени. Подът, които е от камък още помни стъпките на Апостола Васил Левски и Бенковски.

За НАЦИОНАЛЕН паметник е обявена през 1965 г.

Носи името на Свети Николай. Над входа й пише годината 1747 г.

 

4. Най-старият скален манастир в Европа се намира край Чирпан

Златноливаденският манастир, “Свети Атанасий”, известен и като Чирпански манастир, е женски православен манастир близо до село Златна ливада в Южна България.Той е основан още в римско време в 344 г. сл. Хр. от Александрийският патриарх Свети Атанасий Велики.

Златноливаденският манастир, “Свети Атанасий”, известен и като Чирпански манастир, е женски православен манастир близо до село Златна ливада в Южна България.Той е основан още в римско време в 344 г. сл. Хр. от Александрийският патриарх Свети Атанасий Велики.

5. Най-старата болница в България

Болница в Пловдив е имало още преди Освобождението. В „План на град Пловдив и околността“ от 1827 г., съставен от френския запасни офицер А. Йегершмид, е отбелязана католическа болница на мястото на сегашния Майчин дом на улица „Д-р Рашко Петров 3“.

Това по-скоро е било малка лечебница.

Международната католическа болница в Пловдив е закрита през 1949 г. заедно с Клементинската болница в София. Това става със специален закон, който забранява на вероизповеданията да притежават болници и сиропиталища. От 1951 г. сградата ѝ се използва от Военна болница Пловдив

Бонус

Най-старото дърво в България е в Странджа планина – вековен дъб благун намира се край Заберново. Обявен е за защитен още през 1948 г.

Към днешна дата неговите години са около 972 с обиколка 7.20 м.