0 1 min 3 години
Сподели
📜На този ден през 1913 г. е убит българският учител и просветен деец Константин (Кочо) Мавродиев. Той е роден в с. Гайтаниново, Неврокопско в родолюбиво учителско семейство. Завършва педагогическото училище в София и през 1882 г. е сред първите трима български учители в Македония, получили учителска правоспособност от турската държавна комисия по просвета в Солун.
ℹРаботи като главен учител в Петрич и като околийски училищен инспектор. Допринася за откриването на много български училища в Петричкия край и за създаването на девическо училище в града през 1885 г. Участва активно и в църковно-националните борби в града и района. Мавродиев огранизира първото честване на Деня на Кирил и Методий в града през 1889 г. Въвежда в училището учебната екскурзия, наблюдението, природният кът в него и училищните празници.
📜През 1897 г. той става главен учител в град Валовища, където също развива българолюбива дейност. Заради всичко това неведнъж е преследван от гръцкото духовенство и османската власт. През Балканската война Кочо Мавродиев е назначен за кмет на град Сяр. Убит е при завземането на града през Междусъюзническата война (1913 г.) по жесток начин от гръцки войници.