Проверете: Колко знаете за Васил Левски

Сподели

Можете ли да отговорите на няколко въпроса за един от най-великите българи?

1. През коя година е роден Васил Левски?

А) 1831 г.
Б) 1836 г.
В) 1837 г.
Г) 1840 г.

2. Колко братя и сестри има Апостола?

А) Двама братя и две сестри
Б) Няма братя и сестри
В) Един брат и две сестри
Г) Една сестра и двама братя

3. Кое от изброените е рожденото име на Апостола?

А) Васил Иванов Левски
Б) Васил Иванов Кунчевски
В) Васил Иванов Кунчев
Г) Васил Игнатов Кунчев

4. С кое от следните имена е известен Левски преди започването на революционната си дейност?

А) Дякон Левски
Б) Левски
В) Апостола
Г) Дякон Игнатий

5. В коя легия на Г. С. Раковски взима участие той?

А) Първа българска легия
Б) Втора българска легия
В) И в двете
Г) В нито една

6. Коя организация е създадена от него?

А) Първа българска легия
Б) ВМРО
В) ВРО
Г) Добродетелна дружина

7. Кой от следните цитати принадлежи на Апостола?

А) „Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини“.
Б) „България ще да бъде спасена само тогава, когато турчинът, чорбаджията и владиката се окачат на една върба. Друго спасение няма“.
В) „Напред сега с чувства и мисли
последната делба да делим:
да изпълним дума заветна –
на смърт братко, на смърт да вървим!“
Г) „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

8. Кой виден български писател пише това стихотворение за него:

Той биде обесен.
О, бесило славно!
По срам и по блясък ти си с кръста равно!
Под теб ний видяхме, уви, да висят
много скъпи жъртви и да се тресят
и вятърът южни с тях да си играе,
и тиранът весел с тях да се ругае…

А) Христо Ботев
Б) Иван Вазов
В) Любен Каравелов
Г) Г. С. Раковски

Тук може да видите отговорите.

1. В) 1837 г.

2. А) Двама братя и две сестри

3. В) Васил Иванов Кунчев

4. Г) Дякон Игнатий

5. В) И в двете

6. В) ВРО

7. Г) „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

8. Б) Иван Вазов

Източник Vesti.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.