Седмица на хомеопатията 10 – 16 април

Сподели

Тази седмица е на хомеопатията (10 – 16 април) хубаво е да се запознаем с тази алтернативна медицина започнала през 1796 г. от Самуел Ханеман.

Хомеопатията идва от гръцки όμοιος, „хомиос“ – подобен, и πάθος, „патос“ – болест.

Едни я приемат, а други я отричат като начин и метод за лечение.

В основата на хомеопатията лежи използването на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съответната болест.

Научната общност разглежда хомеопатията като измама, а Американската медицинска асоциация – като шарлатанство.

Хомеопатичните препарати са направени от минимални дози от едно-единствено (като правило) вещество, което се разрежда във вода, докато от него не остане и една-единствена молекула.

За ефекта от нея има научни проучвания в различни сфери, но резултатите са противоречиви. Правени са изследвания в областта на оториноларингологията, урологията, нефрологията, общата медицина и много други медицински специалности .

Хомеопатията е широко разпространена в Англия, Франция, Индия, Русия и където има дългогодишни традиции и се преподава в някои университети, което предизвиква и критики.

В Европа законодателната уредба е различна, но като цяло се насърчава практикуването на хомеопатия от дипломирани лекари и хомеопати, които са издържали допълнително медицинско образование и изпити. В същото време в множество европейски страни има възбрана за плащането от здравните каси на лечения с хомеопатични препарати. Това е така в Италия, Испания, Финландия, Швеция, Норвегия, Ирландия и Великобритания.

Снимка Интернет