Днес, 2 Декември, е Световен ден за борба с робството

Сподели

Според Международната организация на труда (МОТ) повече от 40 милиона души по света са жертви на съвременното робство. Въпреки че съвременното робство не е дефинирано в закона, то се използва като общ термин, обхващащ практики като принудителен труд, дългово робство, принудителен брак и трафик на хора. По същество се отнася до ситуации на експлоатация, които човек не може да откаже или да напусне поради заплахи, насилие, принуда, измама и / или злоупотреба с власт.

Освен това над 150 милиона деца са обект на детски труд, което представлява почти едно на всеки десет деца по света.