готварска книга

Международният ден на готвачите се отбелязва в целия свят на 20 октомври всяка година. За разлика от повечето други съвременни професии, готвачът играе значителна роля в нашето общество от много години. Всяка година се решава тема за Международния ден на готвачите – през 2020 г. това беше „Здравословна храна заоще