0 3 години
Сподели

Когато търсите тази перфектна дума, за да предадете мисълта си, или не искате да повтаряте една и съща дума отново и отново, къде отивате? В света на речника, разбира се! Питър Марк Рожет създава прекрасна книга и ние празнуваме неговото творение на Националния ден на речника на 18 януари! Започва книгата през 1848 г. и завършва през 1852 г. с 15 000 думи. Пълното оригинално заглавие на книгата беше „Речник на английските думи и фрази, класифицирани и подредени така, че да улеснят изразяването на идеи и да подпомогнат литературната композиция“. 

Интересни факти

4 век Произход

Санскритът имаше тезаурус под стихове, озаглавен „Амаракоша“.

1848 г.

Питър Марк Родже започва да пише неофициалния „Речник“.

1852 г. е създаден „Речника“

Роджет завършва първия „Речник“

2009 г.
Съвременна вариация

Историческият речник на английски език включва датата до всяка дума, когато тя е получила своето значение