Днес 11 май, е Световният ден на молитвата.

11 месеца

Молитвата е комуникация със свръхестествената сила, божественото или вътрешната си духовност, изразена чрез думи, мисли или емоции. Тя е практика, която се извършва в различни религиозни и духовни традиции по целия свят. Молитвата има силно влияние  върху самите молещите се и вярващи в нейната сила, […]

Празници Свежо