Любовно, Георги Господинов

Сподели

Ти си топчето в моята супа.
Аз съм квадратчето на покривката.
Ти си солницата дето не пуска.
Аз съм оцетникът в края на масата.

Ти си мушицата винена в него.
Аз съм Бьоф Строганов покрай празник.
Ти си горчицата гор-чи-ца след празника.
Не прекалявай с горчицата, скъпа.


Не прекалявай с горчицата казвам.
Аз съм стомахът на твоята язва.