Днес, 20 Май, е Световния ден на Пчелите

Сподели

На 20 май се отбелязва Световния ден на пчелите.

Тази дата е избрана, защото е роден Антон Янша през 1734 г., пионер в пчеларството.

Целта на международния ден е да се признае ролята на пчелите и другите опрашители за екосистемата .

Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешка дейност.

Опрашването обаче е основен процес за оцеляването на нашите екосистеми. Почти 90% от диво цъфтящите растителни видове в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването на животни, заедно с над 75% от хранителните култури в света и 35% от световната земеделска земя.

Този ден е да напомни и покаже важността на пчелите за цялото човечество и призовавана за конкретни дейности за тяхното опазване.

В ООН държавите-членки, одобрена Словения е предложение да обяви 20 май като Световен ден на пчелите през декември 2017 г.

Четвъртото отбелязване на Световния ден на пчелите ще бъде отбелязано – в разгара на все още продължаващата пандемия – с виртуално събитие, организирано от ФАО на 20 май 2021 г. на тема „Пчела ангажирана – Изграждане на по-добро за пчелите“.

 

Photo FAO/Greg Beals