За първи път в Русе и България

Сподели
За първи път в Русе и България:
1864 г. – първата съвременна печатница по българските земи.
1865 г. – за първи път в Български град улиците получават имена.
1865 г. – създаден е Образцов чифлик, който е първото модерно земеделско стопанство за територията на цялата тогавашна Османска империя.
1866 г. – година От 1 януари, по инициатива на австро-унгарския консул , в Русе започват да се водят първите редовни метеорологични наблюдения в първата метеорологична служба. Те са били извършвани от секретарите на австро-унгарското консулство в Русе.
1866 г. – На 7 ноември г. е открита първата в България жп линия Русе – Варна.
1870 г. – първото в страната изложение на местната индустрия и земеделското производство.
1870 г. – първата Фабрика за алкохолни напитки по българските земи на Г. Петру.
1876 г. – построена е първата пивоварна фарбика у нас, „Света Петка“
1878 г. – Русе става първият град в България с градоустройствен план, изработен от руските военни инженери Ожио и Копиткин.
1881 г. – първият флотски духов оркестър.
1881 г. – първата фабрика за обработване на кожи.
1882 г. – първата обществена сграда в България – зданието на Околийското управление, проектирано от Франц Грюнангер.
1883 г. – първата българска парна пивоварна, построената от чешкия индустриалец Хаберман.
1883 г. – първата българска фабрика за сапун.
1887 г. – първата българска плетачна фабрика.
1889 г. – за първи път в България се учредява българска търговска камара.
1890 г. – първата българска фабрика за мебели.
1891 г. – първото българско акционерно застрахователно дружество ”България” със свои клонове в София и други градове на страната, както и представителства в Цариград, Солун, Велес, Битоля, Охрид, Атина, Пирея, Александрия, Чикаго, Лондон, Амстердам, Париж, Мадрид и Берлин.
1895 г. – първата българска химическа фабрика.
1895 г. – за първи път в България се учредява българска търговско-индустриална камара.
1897 г. – първата публична кинопрожекция в България.
1897 г. – първият асансьор в България, функционирал по американски образец в построеният през 1897 година хотел „Чикаго”, собственост на Соломон Блаущайн.
1897 г. – първата в България скулптурна ателиера на П. Гавалас и Л. Лир.
1898 г. – първата българска фабрика за железни ролетки.
1898 г. – първата българска фабрика за мелнични машини.
1906 г. – първата българска фабрика за велосипеди, грамофони и др. метални изделия.
1907 г. – първият орган в България е монтиран в католическата църква Св. Павел.
1911 г. – първото кино в България, наречено ”Модерен театър”.
1914 г. – първата българска фабрика за синка за пране.
1933 г. – първата българска петролна индустрия, собственост на Йожеф Вешков.
1935 г. – първата българска пътническа линия в корабоплаването Русе – Видин.
1935 г. – Русе става седалище на Българско речно плаване.
1954 г. – първият мост над река Дунав за комбиниран транспорт между България и Румъния.
1981 г – Русе си има и първият роден в България нобелист за литература Елиас Канети
1987г. – първото в България неформално движение
1987г. – Построена най-високата телевизионна кула в България и на Балканите
Eто защо трябва да се гордеем ако живеем в Русе, а и не само в Русе.