Знаеш ли къде е музея на религиите Хамза Бей в България?

1 min 11 месеца

Понастоящем Музей на религиите се намира в Стара Загора позната като Джамия на Хамза Бей, изградена през 1409 г тази средновековна сграда, която е служила за джамия. Хамза бей явно е бил османски управител на Стара Загора в началото на XV в. През 2009-2011 г. […]

Различен свят