Днес, 11 май, е Денят на библиотекаря.

1 min 11 месеца

На този ден също се отбелязва на празника на светите братя Кирил и Методий и  денят на библиотекаря. Ролята на библиотекаря продължава да има важна роля и в дигиталните времена. Библиотеките се адаптират към новите промени, които са мост между миналото и настоящето. Светското отбелязване […]

Празници