Третият вълчи прaзник бележи прехода от зима към пролет

1 min 2 месеца

Православната църква почита св. Симеон Богоприимец и св. Анна пророчица Днес (3 февруари) Православната църква почита св. Симеон Богоприимец и св. Анна пророчица. Според легендата Симеон бил един от седемдесетте преводачи на старозаветния текст на Библията от еврейски на гръцки, които египетският цар Птоломей ІІ […]

Свежо Празници