Сподели

Молитвата е комуникация със свръхестествената сила, божественото или вътрешната си духовност, изразена чрез думи, мисли или емоции. Тя е практика, която се извършва в различни религиозни и духовни традиции по целия свят.

Молитвата има силно влияние  върху самите молещите се и вярващи в нейната сила, има лечебна сила т,е носят реални ползи за здравето на човека според последните научни данни.

Казват, че ако си казвате или четете тази молитва сутрин и вечер в продължение на един месец, в живота ви ще настъпи невероятна промяна.

Молитвата, която ще прочетете е част от книгата “Магическата сила на разума” от Джоузеф Мърфи. И трябва да се произнася в полусънно състояние.

“Даровете на Бога – са моите дарове. Аз използвам всеки момент от деня.

С мен са Божествената хармония, мир и изобилие.

Божията любов излиза от мен, благославя всеки, който попада в моето обкръжение. Божествената любов ме лекува сега. Не се боя от зло, защото Бог е с мен. Аз винаги съм бил заобиколен от свещения ореол на Божествената любов и сила.

Аз твърдя, чувствам, знам и вярвам решително и позитивно в това, че очарованията на Божествената любов и бдителност насочват, изцеляват и се грижат за всички в семейството ми и за тези, които аз обичам.

Аз прощавам на всички и искрено излъчвам Божествена любов, мир и доброжелателно за всички хора, независимо от това къде са те. В центъра на моята същност цари мир, това е мир  на Бога. В тази тишина аз чувствам Неговата сила, насочване и любов на Неговото Свято Присъствие.

Аз по Божествен начин се направлявам по всичките ми пътища. Аз съм чисто русло за Божията любов, истина и красота. Аз усещам как през мен протича Неговата река на мира.

Знам, че всичките ми проблеми се разтварят в ума на Бога. Пътищата на Бог – са мои пътища.

Думите, които говоря, стигат там, където ги изпращам. Аз се радвам и възнасям благодарност, разбирайки, че ще получа отговор на молитвата си. И това е така”.

Снимка Интернет