Сподели

На 13 май 1913 г. е открита сградата на Централната минерална баня в София.

Банята функционира до 1986 г., когато е затворена поради лошото й състояние.

Сградата е построена по проект на архитектите Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов на мястото на съществувала дотогава турска баня, която е разрушена.

Съхраняват се много документи, лични вещи и снимки на изтъкнати български държавници като Княз Александър, цар Фердинанд, Стефан Стамболов, Драган Цанков, Константин Стоилов и други;

Снимка Интернет