За теб – www.zatebbg.net Новини, Езотерика, Мистика, Рожденици, Вкусни изкушения, Празници, България, Здраве и още

Днес, 18 март, е рожденият ден на Проф. Иво Петров

Сподели

Проф. Иво Петров е български лекар, кардиолог и ангиолог, и преподавател. Член е на лигата „Лекарите, на които вярваме“.

Роден е на 18 март 1965 г. в с. Малорад, област Враца.

Завършва медицина през 1992 г. в МУ – София. Има 4 специалности – „Вътрешни болести“, „Кардиология“, „Инвазивна кардиология“ и „Ангиология“.

Има завършена магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ – София.

Преминал е обучения по стрес-ехокардиография в Германия и по инвазивна кардиология и радиология в Аржентина.

Научно развитие

През 2009 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Кардиология“ на тема „Ендоваскуларно лечение на екстракраниални мозъчни съдове“.

През 2010 г. след конкурс е избран за старши научен сътрудник II степен. През 2018 г. след конкурс е избран за професор в СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2019 г. за професор в Аджибадем Сити Клиник.

Принос в развитието на медицинската наука

Той е първият в България инвазивен кардиолог, който имплантира ендопротеза при аортна аневризма и дисекация (включително за първи път в света при дете). Първи извършва каротидно стентиране и тромбекстракция на съдове на мозъка за лечение на мозъчен инсулт. Един от първите в света при имплантиране на бифуркационни стентове при сложна патология на артериите на сърцето. През 2018 г. извършва първата в България операция по имплантиране на MitraClip на пациент с митрална стеноза. Първи у нас е въвел извършване на ренална денервация при резистентна хипертония, както и ендоваскуларно лечение при хронична цереброспинална венозна недостатъчност, Мей-Търнър синдром, стенотична и аневризмална патология на коремната аорта.

Други постижения

Избран е за „Мъж на годината“ в класацията на Дарик радио за 2018 г.

 

 

За теб Copyright © All rights reserved.