Сподели

Архангел Михаил е ангелско същество, което заема специално място в християнската и еврейската религиозна традиция. В християнството той се смята за един от четирите главни архангели, заедно с Гавраил, Рафаил и Уриил. Името „Михаил“ идва от хебрейския език и означава „който е като Бог“.

В Християнството Архангел Михаил се свързва с ролята на борец със злото и защитник на християните. Той често се изобразява като воин, който се бие със змея или дявола и побеждава злото. Архангел Михаил се почита в различни християнски църкви, включително православната, католическата и протестантските общности.

В еврейската традиция, Михаил също се смята за ангел от висок ранг и се свързва с различни роли, включително като защитник на израилския народ.

Архангел Михаил се почита и в други религии и култури извън християнството и еврейството. Неговата фигура е обект на различни легенди и верования и се смята за важен символ на борбата срещу злото и защита на вярата.

снимка Google