Кой е минерала за родените през месец ФЕВРУАРИ?

1 min 2 месеца

Рождените камъни са камъни , които се свързват с всеки месец от годината. Аметистът е този, който се свързва с най-краткия месец в годината Февруари  или още наричан Малък Сечко. Естествен камък или минерал, вариращ  от тъмно до светло лилав цвят, но никога няма друг. […]

Зодии и камъни Различен свят