Драка , паричка, Венецът на Христос

1 min 4 месеца

Драката е бодлив, силноразколонен храст. Среща се на територията на Южна Европа, Западна и Централна Азия. В България е разпространена почти из цялата страна с надморска височина до 600м. Поверия : -Когато Адам и Ева съгрешили, Бог ги изгонил от Райските градини и ги проклел […]

Коледа и Нова година Празници Свежо