Днес, 7 януари, се отбелязва ежегодно традициония древен обичай Къпанак – Къпане на булка

1 min 3 месеца

На 7 януари /Ивановден/ има традиционен древен обичай „Къпанак“. Ежегодно от дълги години се провежда в кв. Сушица, гр. Карлово. В коритото на Дръндевата чешма, намираща се на площада се къпят всички булки, сключили брак през изминалата година. Предвождани от музиканти те извършват този ритуал […]

Събития Празници Свежо