Сподели

Националната агенцията за приходите (НАП) e отворила врати на 1 януари 2006 г. Агенцията е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.

Дейността ѝ е регламентирана със Закона за Националната агенция за приходите.