За теб – www.zatebbg.net Новини, Езотерика, Мистика, Рожденици, Вкусни изкушения, Празници, България, Здраве и още

Днес, 1 Януари, е рожденият ден наНационалната агенцията за приходите (НАП)

Сподели

Националната агенцията за приходите (НАП) e отворила врати на 1 януари 2006 г. Агенцията е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.

Дейността ѝ е регламентирана със Закона за Националната агенция за приходите.

За теб Copyright © All rights reserved.