0 1 min 3 години
Сподели

На 18 декември 1990 г. Генералната асамблея приема резолюция относно Международната конвенция за защита правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства .

Всяка година на 18 декември ООН, чрез свързаната с ООН агенция Международна организация за миграция (ООН миграция), използва Международния ден на мигрантите, за да подчертае приноса на приблизително 272 милиона мигранти, включително повече от 41 милиона вътрешно разселени лица  (ВРЛ) и предизвикателствата, пред които са изправени.

Това глобално събитие, подкрепено от събития, организирани от близо 500 държавни офиса и под-офиси на МОМ, както и от правителствени, международни и местни партньори от гражданското общество, разглежда широк спектър от теми за миграцията, социално сближаване, достойнство, експлоатация, солидарност, за да се застъпва за насочени към миграцията по принципа, че хуманната и подредена миграция е в полза на мигрантите и обществото.