0 1 min 2 години
Сподели

На 28 май отбелязваме Деня на парковете в България. Дирекция „Национален парк Пирин” ще посрещне празника с Ден на отворените врати в Посетителския информационен център в Банско. На 28 май посетителите ще имат възможността да научат повече за най-стария национален парк в България, за историята на неговото създаване, за характеристиките му като природен обект, както и за богатия растителен и животински свят.

Дирекция „Национален парк Рила“ също е предвидила Ден на отворените врати в Посетителски център – Паничище, Посетителски-информационен център – гр. Самоков и Централен офис на „НП Рила“ в Благоевград. От 10 до 17 часа посетителите ще имат възможност да се запознаят със значението на защитените територии, както и с мерките за тяхното опазване. В тематични беседи специално внимание ще бъде отделено на популяризиране на уникалното природно богатство на Национален парк „Рила“. Богатата образователна екологична програма продължава на 30 май в Паничище, където експерти ще представят историята на парка, богатото биологично разнообразие, уникалните забележителности и природните резервати на най-големия български национален парк. Ще се включат младите природолюбители от първи и втори клас от ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница.

Традицията за отбелязване на Ден на парковете тръгва от 1909 г., когато в Швеция са създадени първите девет национални парка. През 1999 г. Генералната Асамблея на Европейските паркове обявява 24 май официално за Ден на парковете. През същата година България взема решение и Министерство на околната среда и водите определя 28 май за Ден на парковете в България. В страната ни има три национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан и 11 природни парка – Беласица, Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа и Шуменско плато.

Този ден привлича общественото внимание към значението на националните и природните паркове – територии, обявени с цел  да се защитят и запазят области със специфична биологична, естетична и културна дейност.

Източник и снимка moew.government.bg