0 1 min 3 години
Сподели

Добрата новина дойде от научното списание Acta Zoologica Bulgarica в публикация, че Изследователите за първи път от 150 години отсъствие по нашите земи са видяли от вида европейски бобър (Castor fiber).

Бобрите са наблюдавани по поречието на Русенски Лом в защитената зона „Ломовете“, около 85 км от естуара ѝ в Дунав. Районът попада в Натура 2000. През септември 2020 г. се появява първата информация за следи от вида, а през април 2021 г. вече можем да се похвалим и със снимков материал. В периода от 8 месеца са били констатирани подобни наблюдения на бобри в други съседни територии, което означава, че шансът вида да се завърне в България по полуестествен начин е по-голям.

Снимка Интернет