0 1 min 2 години
Сподели

Проф. д. ик. н. Стоян Денчев е дългогодишен ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, преподавател от катедра „Компютърни науки“, основател и председател на Университетската младежка  за управление на знания (УМЛАУЗ).

Завършва специалност „Основи на кибернетиката и теория на управлението“ в Математическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1978 г. От 1978 до 1986 г. работи в Централния машиностроителен институт. От 1986 до 1988 г. е директор по научните въпроси в Информационния център за трансфер на технологии „Информа“, София, а през 1988 – 1989 е заместник-генерален директор на „Информа“. Последователно става кандидат на техническите науки, доцент, гост-доцент в университета в Бъркли, Калифорния, доктор на науките, професор.

Съветник в правителството на Димитър Попов през 1991 г. Началник на отдел при първото правителство на СДС на Филип Димитров (1991 – 1992), специалист по структурната реформа. Главен секретар в правителството на Любен Беров през 1993 -1994 г. Посланик във Финландия през 1994 г. Депутат в 37-ото народно събрание, избран с листата на ДПС. Заместник-председател на парламентарната група на ДПС; през 1995 – 1997 г. е заместник-председател на парламентарната Комисия по външна политика. До юни 1998 г. е политически секретар на Обединението за национално спасение, което напуска, като става вицепрезидент на Мултигруп.

От 2002 г. е ректор на Колежа по библиотекознание и информационни технологии, от 2010 г. е ректор на същия колеж, преименуван в Университет по библиотекознание и информационни технологии. От 2006 г. до 2011 г. е председател, а от 2011 г. – почетен председател на Съюза на народните читалища.

В качеството му на Ректор на УНИБИТ е осъществено международно сътрудничество с множество престижни европейски университети и научни организации като: IFLA – Международна федерация на библиотечните асоциации; LIBER – Асоциация на европейските университетски библиотеки;          ICOMОС – Международен съвет на музеите; ENCATC – Европейска мрежа от центрове за обучение в областта на културата и културното наследство към UNESCO;  EBLIDA – Европейско бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации;  ALA – Американска библиотечна асоциация; Научно-издателски съвет на Международната асоциация на академиите на науките (Москва)  и мн. др.

Носител е на множество медали, почетни отличия и грамоти, в т.ч. Медал „ЗЛАТЕН ВЕК” и почетна грамота за голям принос в развитието на българската култура, Министерство на културата на Р България (2010); Почетен плакет на МОН за цялостен принос модернизацията на висшето образование и развитие на информационните технологии (2007); медал на Тракийския Университет в Одрин, Турция (2004); медал на Калифорнийския Университет-Бъркли, САЩ (1993);  медал на National War College, Military Academy, Washington, D.C., САЩ (1993); медал на Университета “Джордж Вашингтон”, Вашингтон, САЩ (1992) .

Чете лекции по «Системен анализ», «Теория на управлението» «Информационно брокерство» и  др. Автор е на повече от 240 публикации в областта на управлението на информационните ресурси, автоматизираните системи за обработка на информация и управление; Системния анализ и др.

Член е на голям брой редколегии на списания и специализирани издания,  участва в много научни, обществени и професионални организации, както и организационни комитети на научни конференции.

Източник Unibit.bg