0 1 min 3 години
Сподели

Денят се отбелязва на 19 ноември от 2001 г. от Световната тоалетна организация. С резолюция на ООН Световният ден на тоалетната се отбелязва като официален Международен ден на ООН.

Световният ден на тоалетната (на английски: World Toilet Day) е кампания за мотивиране на милиони хора по целия свят за решаване на проблеми свързани с канализацията и хигиенни условия