Любовно, Георги Господинов

Ти си топчето в моята супа. Аз съм квадратчето на покривката. Ти си солницата дето не пуска. Аз съм оцетникът в края на масата. Ти си мушицата винена в него. Аз съм Бьоф Строганов покрай празник. Ти си горчицата гор-чи-ца след празника. Не прекалявай с […]

Свежо Мисли и поезия