0 1 min 3 години
Сподели

През 2020 г. в собствено жилище живеят 92.2% от домакинствата, а 4.1% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.7% от наблюдаваните домакинства – 2.5% на свободен и 1.2% на общински наем. Второ жилище пък притежават 8.9% от домакинствата. Това показват данните на Националния статистически институт.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92% от домакинствата, като близо три четвърти (70.1%) са изградени в периода 1961 – 1990 година. Преди 1961 г. са построени 21.9%, а след 1990 г. – 7.9% от жилищата.

Две трети (65%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (71.0% в градовете и 46.7% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 24.2% от домакинствата в градовете и 50.7% в селата.

Гаражи имат 26.7% от домакинствата в страната (23.3% в градовете и 36.9% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 81.0% от домакинствата.

Остават обаче съществените различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 43.7% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 96.7%. Тоалетна вътре в жилището имат 80% от домакинствата в селата и 98.1% в градовете. С централно отопление (парно или газ) са 20.5% от жилищата в страната, съответно 27.2% в градовете и 0.3% в селата.

Автомобили имат 52% от наблюдаваните домакинства, като 5.3% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 9.1% от домакинствата, а 38.6% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът – притежават го 99.3% от домакинствата, а 29% имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника – 99.2% от домакинствата в страната (99.4% в градовете и 98.3% в селата) имат хладилник или фризер.

Автоматична перална машина притежават 95.7% от домакинствата, 2.4% не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 1.8% смятат, че нямат необходимост.

С компютри разполагат 52% от домакинствата (58.2% в градовете и 32.6% в селата). Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 43.7%. Наличие на интернет връзка в жилището имат 59.6% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 66% от жилищата, а в селата – в 40.4%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 37.5% от домакинствата.

Климатици притежават 44.4% от домакинствата, а 17.8% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 37.8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.

Източник Profit

Снимка Pixabay