0 1 min 2 години
Сподели

„Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.“ Кибалион

Този Принцип олицетворява истината, че винаги съществува Съответствие между законите и явленията от различните нива на Съществуването и Живота. Старата Херметична аксиома, изложена в тези думи, е: „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе. “ Схващането на този Принцип дава на индивида средствата за решаване на множество неясни парадокси и скрити тайни на Природата. Съществуват нива, които са извън възможностите на нашето разбиране, но когато приложим Принципа на съответствието към тях, сме в състояние да разберем много от това, което иначе би било неразбираемо за нас. Този Принцип има универсално приложение и проявление на различните нива на материалния, менталния и духовния свят – той е Универсален закон. Древните херметици разглеждат този Принцип като един от най-важните мисловни инструменти, чрез който човек е в състояние да надзърне зад преградите, скриващи от погледа Непознатото. Използването му позволява дори да се отмести Булото на Изида до степен, че да може да се хвърли поглед към лицето на богинята. Точно както познаването на принципите на геометрията позволява на човека да измери отдалечените звезди и техните движения, докато се намира в своята обсерватория, така познаването на Принципа на съответствието позволява на Човека да прави разумни заключения от Известното към Неизвестното. Изучавайки монадата, той разбира архангела.
Това е принципа на Съответствието. Светът в който живеем е изграден от нива, които са наречени „горе“ и „долу“ и между тези нива съществува подобие /астрологията например стъпва точно върху този принцип и разглежда звездното небе като „горе“, а земята, човекът – като „долу“ и търси съответствия между позициите на планетите и събитията, които се случват в живота/. Подобни съответствия могат да се търсят и между други нива. Например, че това, което е вътре, е подобно на това, което е отвън. Или това, което е вътре в душата на човека, е подобно на това, което е изписано на лицето или ръката му /така например са се родили науките физиогномика и хиромантия и тези, които ги практикуват, могат според външните белези да познаят какъв е характерът на човека, дори да разкрият неговата съдба/. Разбирането на този принцип помага да се разрешат множество неясни парадокси и скрити тайни на природата.

Източник Choko

снимка Pixabay