09.10.2020

За античност се приема периода на съвкупност от исторически форми на обществено съзнание, религия, митове, философия, наука, изкуство в страните от Азия, Древна Гърция и Древен Рим в периода, според едни изследователи от 1000 г. пр. Хр. до 475 г. сл. Хр. (падането на Западната Римска империя), а според другиоще

Роботизираната автоматизация на процесите (или RPA) е технология, предназначена да автоматизира бизнес процеси, които са базирани на правила, структурирани и повтарящи се, като по този начин освобождават хората да се фокусират върху повече бизнес дейности с добавена стойност. RPA е част от по-широка промяна към автоматизация, сред „перфектната буря“ от технологии,още

На 9 октомври се отбелязва Световният ден на пощата. На тази дата през 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Броят на страните-членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г.още

Аврам (Авраам и Абрахам) са библейски имена, които произхождат от иврит и означават „баща на много“ (אַבְרָהָם – Аврахам – abram ‘баща’ и hamon ‘много’). В Библията Авраам (Абрахам) е прародителя на арабите и израелтяните. Арабският еквивалент на името е Ибрахим Източник © balkansko-shops.bgоще