Думите на Луйз Хей за Нова година

Сподели
„Вече е Нова година, но трябва да разберете, че Новата година няма да ви промени. Само от това, че е Нова година, животът ви с нищо няма да се промени. Единственият начин, по който може да се постигне промяна, е да имате желание да се насочите навътре в себе си и сами да извършите промяната.“
Луиз Хей