Сподели

Главната инспекция по труда отбелязва своя професионален празник на 3 ноември.

През 1907 година с Указ на княз Фердинанд е обнародван Закон за Инспектората по труда.

С този държавнически акт се поставя основата на институцията Инспекция по труда в България. През 1917 година се обнародва Закон за хигиената и безопасността на труда, с който се определят правомощията на сегашния инспектор по труда.