Днес, 18 декември, е Световният ден на Арабската Азбука

Сподели

Денят на арабския език e 18 декември, разпространен е в в Близкия изток и Северна Африка, говорен от около 225 000 000 души в 25 държави.

Той е част от централносемитската подгрупа, в която влизат също иврит и новоарамейските езици. Най-близък до арабския е малтийският език, определян понякога като арабски диалект.

Говорещите арабски ни дадоха някои от най-важните инструменти на цивилизацията, включително алгебра, химия и четка за зъби. Арабите оказаха силно влияние върху европейската музика, култура и наука.

Не можете да живеете без кафе? Можете да благодарите на йеменците от 9 век, че ви го донесоха!

Един от най-древните езици в света и шестият най-често говорим в света, арабският произхожда от протосемитските езици в Близкия изток през 7 век. Думата „арабин“ означава „номад“, намеквайки за корените на езика в номадските племена на днешния Арабски полуостров.

Повечето ни познания по класически арабски произхождат от Корана, свещената книга на исляма. Писанието е първият основен запис на писмения арабски език и дава ценен поглед върху структурата на стария език. Днес над един милиард мюсюлмани изучават арабски, за да четат Корана на оригиналния му език.

Подобно на други семитски езици, арабският се пише отдясно наляво и съдържа някои звуци, които не съществуват в английския или други езици. Красивата „азбука“ на арабския език изобщо не е азбука, поне не във фонетичния смисъл, в който сме свикнали. В системата за писане на abjad всеки символ означава съгласна, с ударения, осигуряващи гласните звуци. Вместо главни букви акцентът се създава чрез използване на кавички.

Повечето думи са изградени от основен, тематично свързан корен. Всички думи, свързани с писането, например, съдържат буквите „k, t, b“, допълнени с допълнителни части от думи. По този начин можете да разберете категорията на дадена дума в света, като изучавате нейния корен.

Въпреки че изучаването на арабски може да предизвика средния англоговорящ, можем да благодарим на арабския за редица важни и полезни английски думи: алгебра, алкохол, кафе, луфа, тарифа, памук и много други английски думи идват от арабски корени.

На 18 декември 1993 г. Обединените нации признават арабския като един от шестте официални езика на ООН, признавайки неговата важност и широко разпространение в целия свят.

ХРОНОЛОГИЯ НА ДЕНЯ НА АРАБСКИЯ ЕЗИК

512 г. Първият записан арабски надпис
Надписът върху храм близо до Алепо, Сирия е най-старият известен запис на писмен арабски.
610 г. Раждане на исляма
Пророкът Мохамед получава първото си откровение, отбелязващо раждането на една от най-големите религии в света.
793 г. Арабският е формализиран
Езикът е формализиран и арабските учени започват да превеждат произведения от Гърция, Индия и Китай.
840 г. Кодифицирана арабска граматика
Сибовай, персийски учен, кодира арабската граматика и пише първия арабски речник.