Камелия Нейкова ще е шеф на ЦИК

Сподели

Тя бе предложена от „Има такъв народ“.

С тези думи президента Радев представи Камелия Нейкова от биографичната справка  представена от партията на Слави Трифонов.

Камелия Нейкова има дългогодишен опит в изборната администрация и прилагането на изборното законодателство при провеждането на избори и референдуми. Била е член на Централната избирателна комисия с мандат 2014-2019 година.

Ползва се с уважение като експерт в Изборния кодекс. На много добро ниво комуникира с медиите в качеството й на говорител на ЦИК

Има професионална квалификация на юрист, специалност Право. Образователно-квалификационната й степен е Магистър и отговаря на изискванията на Избирния кодекс.

Има 18 години юридически стаж, 30 години общ професионален опит. В по-голямата част е работила в държавната администрация.

Разработвала е проекти на нормативни и други документи със стратегическо значение на съответното административно ниво. Работата й е била свързана с изграждане на качествен административен капацитет.

Има ръководен опит за управление на административни процеси и човешки ресурси. Работила е и като адвокат, и за „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол“.

Настоящата й работа е свързана със законодателната дейност на Народното събрание. Специфичният й професионален опит, свързан с изборния процес, започва през 2001 година и е преминал през всички видове избор. Камелия Нейкова пряко е участвала в организацията и провеждането на избори и референдуми.

Познава отлично етапите на изборния процес при различните видове избори, както и прилагането на изборното законодателство във всичките му аспекти. Притежава висока професионална компетентност, комуникативна и делова.

Ползва се с доверие и висок авторитет. Коректна във взаимоотношенията си с колегите и проявява висока способност за работа в екип. Така се смята, че тя може да допринесе за повишаване на административния капацитет на ЦИК.

В момента Нейкова е сътрудник към правната комисия в Народното събрание. В предишен мандат на изборната комисия тя бе неин говорител от квотата на БСП, а в периода 2008-2009 г. е била заместник-министър на отбраната по време на управлението на Сергей Станишев. Тогава титуляр на министерството е Николай Цонев, в чиято партия „Нова алтернатива“ после Нейкова участва.

„Поемам отговорността ЦИК да се справи с предстоящите предсрочни парламентарни избори. Мисля, че всички сме готови за тази тежка задача, включително като приложим новите изменения на Изборния кодекс, каквито законодателят ги е приел”, заяви Камелия Нейкова.