Помислете за един ваш проблем , за който искате да получите съвет

Сподели

Помислете за един ваш проблем , за който искате да получите съвет и изберете интуитивно една карта.
1. Аметист
2. Розов кварц
3. Цитрин

Тук може да прочетете.
  Vesi Lina дава отговор на вашия проблем.
Може да я последвате в платформата Youtube на нейния канал In the world of Tarot  и да посетите групата й във facebook Рейки, Таро, Езотерика, Окултизъм
Приятно четене

Първи избор - АМЕТИСТ

Определяйки своята цел ( желание), си задайте въп­роса: действително ли желая това с цялата си душа или само ми се ис­ка да го желая?Ако ви се налага да ,се убеждавате, значи целта е чужда. Когато целта е ваша, не ви се налага да се убеждавате. Движението към чужда цел винаги оставя празника в илюзорното бъдеще. А движейки се към своята цел, вие сте щаст­ливи още сега. Чуждата цел винаги е насилие над себе си, принуждение, задължение. Тя се крие зад парава­на на модата и престижа, примамва със своята недос­тъпност, принуждава ви да доказвате нещо на себе си и на всички. Чуждата цел ви се натрапва от другите и служи за увеличаване на чуждото благосъстояние. Търсете своята цел.
Чуждата цел предизвиква душевен дискомфорт.Обикновено мнимите цели са много привлека­телни. Разумът ви с упоение ще разкрасява по всяка­къв начин всевъзможните качества на целта. Но ако въпреки цялата й привлекателност нещо ви гнети, не­обходимо е да бъдете честни със себе си. Разбира се, разумът нищо не иска да чуе – всичко е прекрасно.Тогава откъде идва тази мрачна сянка?Мислейки за целта, не вземайте предвид нейната престижност, недостъпност и средствата за постигане­то й – обръщайте внимание само на състоянието на ду­шевен комфорт. Представете си, че сте я постигнали и всичко вече е минало. Добре ли се чувствате или зле?Не бъркайте душевната скованост (или стеснител­ност: „Нима всичко това е за мен?“) с дискомфорта.Душевният дискомфорт е тягостно усещане или бреме, което е твърде слабо на фона на оптимистич­ните разсъждения на разума.Душевната скованост може да се премахне с по­мощта на слайдовете, а дискомфортът – никога.

Втори избор - РОЗОВ КВАРЦ

За да постигнете истин­ски успех, е необходи­мо да спрете да следвате общоприетите стандарти и да тръгнете по свой път. Който е излязъл от общия строй, създава нов еталон на успеха. Махалата не търпят индивидуалност, виждат изгряващата звез­да и нищо друго не им ос­тава, освен да я направят свой фаворит.Когато се установява ново правило, строят завива и започва да крачи след новата звезда. За да устано­вите свои правила, е необходимо да си позволите да бъдете себе си. Вие го можете. Изисква се единствено да си вземете тази привилегия. Привилегиите разда­вате или отнемате само вие самите.
На човек през целия му живот се мъчат да му вну­шат, че не е съвършен, че успехът, богатството и славата са само за избрани. Махалата не отричат, че всеки може да постигне успех, но грижливо кри­ят факта, че всеки човек притежава уникални способ­ности и качества. За тях индивидуалността е смър­тоносна. Ако всички привърженици станат свободни личности и се измъкнат от контрола, махалото просто ще се разпадне.Звездите се раждат самостоятелно, но ги запалват махалата. Образецът за подражание – еталон за успе­ха – се създава преднамерено, за да се насочат стре­межите на всички останали в една посока. С други ду­ми, задачата на махалдта е да натикат всички в строя и да ги принудят да се подчиняват на общото правило.Нищо не ще постигнете, докато не ви стане ясно, че просто трябва да излезете от общия строй. Няма смисъл да играете чужда игра, където правилата не сте определили вие. С каквото и да се занимавате, ви­наги се стремете да започнете своя игра. В това е тай­ната на успеха.

Трети избор -ЦИТРИН

Откажете се от пра­вилото на махало­то – „Прави като мен“, и го сменете с правилото на транссърфинга: „Поз­волете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други.“ Да си позволите да бъдете себе си значи да се приемете с всичките си несъвършенства. Да позволите на другия да бъде друг значи да снемете от него проекциите на своите очак­вания.Това универсално правило ви дава възможност да получите вътрешна свобода и да изхвърлите от живо­та си маса всевъзможни проблеми.
Недейте да се замисляте защо работи правилото на транссърфинга. Просто го спазвайте.Винаги когато се сблъсквате с проблемна ситуа­ция, се питайте: как трябва да постъпя, за да не на­руша правилото? Това ще ви позволи да решите мно­жество въпроси наведнъж: да намерите вътрешната си опора (кредото), да се отървете от комплексите за вина и непълноценност, да почувствате увереност, да избегнете много конфликти и разочарования, да опра­вите оплетени междуличностни противоречия и, най- сетне, да откриете своя път.Правилото на транссърфинга е достойнство на кралете.